Uitsluiting aansprakelijkheid
www.TOV-onderzoeksbureau.nl is de website van TOV. Ondanks de zorg en aandacht, die wij besteden aan de samenstelling van deze website kunnen er onvolkomenheden voorkomen. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Hyperlinks
De website bevat hyperlinks naar websites die buiten het domein van TOV liggen. Voor deze websites kunnen andere voorwaarden gelden. TOV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en de informatie die u daarvan zou kunnen downloaden.

Copyright
Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOV.

Heeft u een opmerking over de website? Hier vindt u informatie over de website. Opmerkingen, suggesties of foutmeldingen die betrekking hebben op deze website kunt u mailen naar mail TOV