dossieronderzoek: fraude
intimidatie
verduistering
aanrijding, vernieling
terug van diefstal
aansprakelijkheid
letsel, zorg, arbeidsongeschiktheid
diefstal
inbraak
bedrijfsrecherche
brand
aanrijding
brand
ondersteuning advocatuur

TOV verricht toedracht- en fraudeonderzoeken in relatie tot onder andere de in de slide-show getoonde aandachtsgebieden. Het betreft dan materiele zaken als aanrijding, vernieling, inbraak, brand maar ook immateriele zaken zoals letsel, zorg(fraude), aansprakelijkheid en overspel. Door een toedrachtonderzoek wordt duidelijkheid verschaft omtrent de omstandigheden waaronder een voorval heeft plaatsgevonden. Hierdoor kan op basis van gedegen waarheidsvinding een goede beoordeling plaatsvinden over de toedracht van een incident en de te nemen maatregelen.

Lees meer....