intimidatie
aanrijding
aanrijding, vernieling
aansprakelijkheid
diefstal
letsel, zorg, arbeidsongeschiktheid
dossieronderzoek: fraude
bedrijfsrecherche
terug van diefstal
inbraak
brand
verduistering
ondersteuning advocatuur
brand

TOV verricht toedracht- en fraudeonderzoeken in relatie tot onder andere de in de slide-show getoonde aandachtsgebieden. Het betreft dan materiele zaken als aanrijding, vernieling, inbraak, brand maar ook immateriele zaken zoals letsel, zorg(fraude), aansprakelijkheid en overspel. Door een toedrachtonderzoek wordt duidelijkheid verschaft omtrent de omstandigheden waaronder een voorval heeft plaatsgevonden. Hierdoor kan op basis van gedegen waarheidsvinding een goede beoordeling plaatsvinden over de toedracht van een incident en de te nemen maatregelen.

Lees meer....