Door de jarenlange recherche- en algemene onderzoekservaring is recherchebureau TOV, eventueel ondersteund door andere disciplines op particulier onderzoeksgebied, in staat een helpende hand te bieden bij de aanpak van -vermeende- misstanden. Ook vaststellen dat er niets aan de hand is, geeft duidelijkheid en rust binnen de organisatie.

Het onderzoek zal een diversiteit aan onderzoekshandelingen (kunnen) omvatten. Denk hierbij aan: een adequate voorbespreking, dossieranalyse, concreet plan van aanpak, onderzoek op de plaats waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden en eventueel het discreet fotografisch vastleggen daarvan, interviewen betrokken personen/getuigen en derden, verzamelen aanwezig beeldmateriaal en andere data (zoals op PC's of andere gegevensdragers), navraag bij derden, confronterende gesprekken met (negatief) betrokkenen en het schriftelijk of middels geluidsopnames vastleggen daarvan. Binnen wettelijke kaders kan ook het maken van heimelijke beeldopnames worden overwogen.

De genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd voor instellingen, bedrijfsleven, advocatuur en verzekeraars (o.a. expertise- en onderzoeksbureaus). Mede door het maken van de juiste werkafspraken, verfijnen van de onderzoeksopdracht en frequente terugkoppelingen tijdens het onderzoek, kan dit onderzoek worden afgerond met de opmaakt van een gedegen en overzichtelijk onderzoeksrapport. De in het rapport verwerkte bevindingen zullen een bijdrage leveren aan een juiste beoordeling en wijze van afwikkelen van het relevante dossier. In voorkomend geval zal het zijn toegevoegde waarde hebben in een eventueel te voeren civiele en/of strafrechtelijke procedure.