AVG is geen ééndagsvlieg !

TOV-onderzoeksbureau heeft kennis en ervaring opgedaan op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Deze wetgeving, een vervolg op de reeds bestaande privacywetgeving waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens, is van kracht gegaan per 25 mei 2018. Het nemen van organisatorische en technische maatregelen vormen de hoofdactiviteiten om te kunnen voldoen aan de AVG. Dit is veel werk en kost u dus veel tijd om zelf te doen. U zult deze tijd waarschijnlijk liever besteden aan uw core-business. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt met name op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan deze wet houden. De bescherming van de geregistreerde (o.a. uw klanten, personeel) prevaleert. Feitelijk heeft -haast- élke organisatie/onderneming hiermee te maken; uw externe relaties zullen veelal natuurlijke personen zijn, of het gaat bijvoorbeeld om personeel dat bij u in dienst is!. 

Lees meer...