Algemene voorwaarden:
TOV vindt het van belang dat opdrachtgevers (verzekeraars, bedrijven, instellingen, advocaten, overheid) vooraf op de hoogte zijn van de condities waaronder TOV haar diensten, zoals toedrachtonderzoek, getuigenverhoor, ongeval-analyse, etc, uitvoert. Ook in deze zin zal TOV integer handelen en vooraf duidelijkheid verschaffen over de aanpak, werkwijze en resultaten.
Lees verder...

Privacystatement:
Wanneer TOV voor u een onderzoek instelt, kan dat betekenen dat TOV (vertrouwelijke) dossiers beoordeelt, getuigen hoort, confronterende gesprekken aangaat, etc. Bij al deze aspecten speelt vertrouwelijkheid en privacy een belangrijke rol. TOV is een recherchebureau met een POB vergunning, afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. TOV is zich bewust van zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hierin leidend.

Lees verder.....

Klachtenregeling:
Alhoewel TOV vooraf goede afspraken maakt kan het toch voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de door TOV verrichte werkzaamheden. Natuurlijk heeft het onze voorkeur dat u in eerste instantie contact met ons zoekt om uw klacht te bespreken. Mocht het gesprek niet leiden tot een voor beide partijen bevredigende oplossing dan zou een volgende stap kunnen zijn dat u gebruik maakt van bijgaande klachtenregeling.
Lees verder....

Disclaimer:
Onderstaand gaat TOV in op aansprakelijkheid, het gebruik van hyperlinks en het copyright gerelateerd aan het gebruik van deze website.
Lees verder .....