Voordat TOV start met een onderzoek overlegt zij met de opdrachtgever over de te beantwoorden vragen en de gewenste vervolgacties. Gedurende het onderzoek vindt er regelmatig evaluatie plaats. Zo blijft de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van het onderzoek en heeft deze bij de meeste beslispunten ook zeggenschap. In overleg met de opdrachtgever wordt de onderzoeksrapportage, die een juiste standpuntbepaling ondersteunt, opgemaakt. TOV streeft ernaar zoveel mogelijk digitaal en dus papierloos te werken.

TOV beschikt in de onderzoekswereld (verzekeringsmaatschappijen, recherchebureaus en expertiseorganisaties) over een prima netwerk aan fraudecoördinatoren, experts en particuliere toedrachtonderzoekers (tactisch en technisch). Voor werkzaamheden die een specialisme vergen (zoals digitaal- en technisch onderzoek alsmede observatie) doet TOV in voorkomend geval en in nauwe samenspraak met opdrachtgever een beroep op professionele, gecertificeerde samenwerkingspartners op het gebied van particulier onderzoek.

Objectiviteit en transparantie zijn medebepalend voor de werkwijze van TOV.