Een onderzoek op locatie en het interviewen van betrokken partijen (confronterende gesprekken) maken daar vaak een belangrijk deel van uit. Het vaststellen van gepleegde fraude kan ook het resultaat van het ingestelde onderzoek zijn. Dat kan een directe relatie met de ingediende claim hebben (bijvoorbeeld majoreren, vervalsen, ensceneren) of duiden op het niet voldoen aan de mededelingsplicht. Meest betrokken partijen zijn verzekerden/wederpartijen, verzekeraars, advocaten, bedrijven, instellingen en particulieren.

TOV doet ook onderzoek op het gebied van integriteit en fraude binnen een onderneming/instelling; zeg maar bedrijfsrecherche. Denk hierbij aan integriteitskwesties zoals verduistering, diefstal (bijvoorbeeld van 'tijd'), valsheid in geschrifte (declaraties, facturen) of onderzoek naar ongewenst gedrag (discriminatie, ongewenste intimiteit). Medewerkers, leveranciers, contractpartners en/of 'andere derden’ kunnen hierbij betrokken zijn.

Het met het oog op fraudebeheersing -steekproefsgewijs- controleren en analyseren van dossiers en het verrichten van rechercheonderzoek voor particulieren, kan eveneens door TOV worden verzorgd.