Onderstaand enkele nuttige links naar relevante websites. Klik op de iconen om naar de betreffende website te gaan.

Klik hier om terug te gaan naar de homepage.


 Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE)


Nivre logoHet NIVRE beheert ondermeer de Registers van schade-experts, co√∂rdinatoren fraudebeheersing en toedrachtonderzoekers. Op deze site vindt u alle informatie over het doel en de activiteiten van het NIVRE en andere relevante zaken met betrekking tot expertise, inspectie, taxatie en toedrachtonderzoeken in de meest brede zin van het woord. Het NIVRE eist van de ingeschrevenen dat zij voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen die aansluiten op de hoge eisen die de hedendaagse markt en maatschappij stellen. Naast de opleidingseisen dienen de ingeschrevenen een programma Permanente Educatie (PE) te volgen, om de inschrijving te behouden.


Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie logoAan TOV werd, na onderzoek door screeningsautoriteit Justis, een POB-vergunning verleend. Dit is verplicht voor het het in stand houden van een particulier recherchebureau. Zie ook de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie | Organisatie | Rijksoverheid.nl.


 Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens, waar TOV werd aangemeld, houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Zij kan daartoe ook nader onderzoek instellen. Een andere belangrijke taak van de Autoriteit Persoonsgegevens is het adviseren over nieuwe regelgeving.


Branchevereniging Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB)

BPOB logoTOV is als professioneel recherchebureau aangesloten bij de Branchevereniging Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB). De BPOB houdt toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten recherchebureaus. Daarbij wordt onder andere getoetst of de leden zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de privacygedragscode. Dit heeft als doel om de privacybelangen van betrokkenen te beschermen en de professionaliteit van de aangesloten recherchebureaus te waarborgen. Leden zijn verplicht om hun kennis o.a. door door bij te wonen kennissessies up-to-date te houden.

Alle leden van de BPOB hebben een vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid met een daaraan gekoppeld POB-nummer en zijn goedgekeurd door de politie (gele pas). Niet alle recherchebureaus in Nederland met een POB-nummer zijn aangesloten bij de BPOB. Omdat TOV bij BPOB is aangesloten bent u er zeker van dat u zaken doet met een legitiem en professioneel recherchebureau.


Tekening1TOV is actief lid van BNI. In het chapter Eindhoven Mainport vindt wekelijks afstemming plaats met diverse interessante partijen uiit het bedrijfsleven, instellingen, advocatuur en meer.