TOV ondersteunt u graag bij het kaart brengen van de in verband met de AVG te nemen maatregelen.

Voordelen:
- U bespaart veel tijd; veel werk om aan de wet te voldoen wordt u uit handen genomen.
- De bespaarde tijd kunt u besteden aan uw vak/beroep.
- Het risico op het krijgen van een -hoge- boete wordt aanzienlijk verkleind.
- U verkleint de kans op imagoschade in relatie tot bijvoorbeeld een datalek of andere negatieve publiciteit.
- Er is aandacht voor de verschilende facetten van de AVG zoals transparantie en de voor de wet verplichte documenten. Na training is uw organisatie op de hoogte van de wet AVG, de risico’s en de te nemen maatregelen.

DPO
Als gecertificeerd Data Protection Officer (DPO) is TOV in staat de vereisten die uit de AVG voortvloeien, te vertalen naar uw onderneming.

Wat kan TOV voor u betekenen?
TOV ondersteunt de manier waarop uw organisatie op een juiste wijze omgaat met persoonsgegevens. TOV biedt u de mogelijkheid om op basis van een Privacy Impact Assessment (PIA) te beoordelen in hoeverre aanpassingen vereist zijn. Aan de hand van deze PIA wordt in úw opdracht de hieronder genoemde dienstverlening uitgewerkt. Afhankelijk van de bedrijfsomvang, de bedrijfsactiviteiten en de mate van gegevensverwerking is er een passende oplossing te bedenken. Dit is altijd maatwerk op basis van de behoefte aan advies en ondersteuning. 
Voor de feitelijke IT-implementatie kunt u een beroep doen op uw eigen leverancier/dienstverlener op het gebied van ICT/beveiliging. Ondersteuning door partijen waar TOV mee samenwerkt behoort ook tot de mogelijkheden.

Onze denstverlening bestaat uit het:
- uitvoeren van een impact-assessment (PIA)
- opmaken van een AVG-stappenplan
- ondersteunen (eenmalig max. 1.5 uur) bij het informeren en praktisch bijbrengen van de awareness binnen uw organisatie rond de AVG
- (optioneel) het opzetten van een privacy-beleid, privacy-verklaringen en verwerkersovereenkomsten. 

Wenselijk is dat deze ondersteuning een vervolg krijgt aan de hand van tussentijdse audits en/of persoonlijke contacten in het geval van bijvoorbeeld gewijzigde situaties die van invloed -kunnen- zijn op de vereisten die voortvloeien uit de AVG. 

Wilt u een vrijblijvend persoonlijk gesprek over de wenselijkheid en mogelijkheden aangaande deze dienstverlening? Neem dan gerust contact op met TOV. Wij zullen dan spoedig een afspraak met u inplannen!